Instytut Pomocniczości i Dobroczynności

Instytut Pomocniczości i Dobroczynności Narodowego Kościoła Katolickiego, zwany dalej Instytutem, jest instytucją duszpastersko-charytatywną Narodowego Kościoła Katolickiego, erygowaną przez Radę Synodalną Narodowego Kościoła Katolickiego. W ramach Instytutu duchowieństwo i cały lud wierny, w pełni realizuje dzieło dobroczynne Kościoła względem ubogich, chorych…