Instytut Pomocniczości i Dobroczynności

Instytut Pomocniczości i Dobroczynności Narodowego Kościoła Katolickiego, zwany dalej Instytutem, jest instytucją duszpastersko-charytatywną Narodowego Kościoła Katolickiego, erygowaną przez Radę Synodalną Narodowego Kościoła Katolickiego.

W ramach Instytutu duchowieństwo i cały lud wierny, w pełni realizuje dzieło dobroczynne Kościoła względem ubogich, chorych i uciśnionych, tak by słowem i czynem świadczyć o Ewangelii naszego Pana i Mistrza ku chwale Jego Majestatu. Głównym założeniem, Instytutu, jest szerzenie dobra względem naszych bliźnich na dwóch płaszczyznach: pomocniczości i dobroczynności. W pierwszej, jako Kościół, poprzez promocje i wsparcie dzieł dobroczynnych, w drugiej natomiast dobroczynność będzie się przejawiała w konkretnych dziełach dedykowanych potrzebującym, niezależnie od wyznania, kultury czy narodowości. W ten sposób chcemy upodobnić się do Chrystusa, naśladując Go poprzez szerzenie dobra, miłości i pokoju.

Zapraszamy do współpracy.

Więcej informacji już wkrótce!